Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 26/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/05/2023  
  Trích yếu: V/v QĐ Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6048-1681963335682-09211452.pdf
DT6048-1681963343638-43113336.pdf
DT6048-1681963392000-29565617.pdf
DT6048-1681963432853-70137854.pdf
DT6048-1681963867426-16364419_vominhtam-11-05-2023_11h50p09.docx
DT6048-1681963867426-16364419_vominhtam-11-05-2023_11h50p09_converted(11.05.2023_13h52p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh