Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 110/UBND-VXNV   Ngày ky´: 12/01/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT488-1673315359681-75966941.pdf
DT488-1673315351258-21012964_nguyendinhtuan-10-01-2023_23h03p51.docx
DT488-1673315351258-21012964_nguyendinhtuan-10-01-2023_23h03p51(12.01.2023_07h26p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc