Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 92/QĐ-UBND   Ngày ky´: 02/03/2023  
  Trích yếu: V/v QĐ phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT2753-1677572803629-27947715.docx
DT2753-1677572803629-27947715_converted(02.03.2023_13h59p24)_signed.pdf
DT2753-1677572042734-40016132(02.03.2023_14h59p45)_signed.pdf
DT2753-1677572063679-33133318(02.03.2023_15h08p59)_signed.pdf
DT2753-1677572052124-83380573(02.03.2023_15h14p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh