Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 468//BĐHCĐS-KTTH   Ngày ky´: 14/02/2023  
  Trích yếu: V/v tập huấn, cung cấp thông tin nâng cao nhận thức và kỹ năng số  
Tệp đính kèm:
DT1859-1676274300208-68887773.pdf
DT1859-1676274314721-27020970.pdf
DT1859-1676274291121-69528587_nnminh-14-02-2023_08h47p35.docx
DT1859-1676274291121-69528587_nnminh-14-02-2023_08h47p35_converted(14.02.2023_09h06p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương