Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2201/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/11/2021  
  Trích yếu: V/v thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại Trạm khách T68, Cơ quan quân sự huyện Ninh Hải  
Tệp đính kèm:
DT19391-1637371532988-29643131_lehuyen-20-11-2021_10h46p23.docx
DT19391-1637371532988-29643131_lehuyen-20-11-2021_10h46p23(20.11.2021_12h50p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung