Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1028/UBND-VXNV   Ngày ky´: 14/03/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện chính sách dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT3428-1646905688310-82232725_nguyendinhtuan-13-03-2022_23h26p22.docx
DT3428-1646905688310-82232725_nguyendinhtuan-13-03-2022_23h26p22(14.03.2022_14h14p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh