Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 304/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/03/2022  
  Trích yếu: Về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025  
Tệp đính kèm:
DT3743-1647402509327-84547415_nnminh-16-03-2022_20h48p59.docx
DT3743-1647402509327-84547415_nnminh-16-03-2022_20h48p59_converted(17.03.2022_09h11p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương