Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 780/KH-UBND   Ngày ky´: 28/02/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT2631-1645720512038-18106919_nguyendinhtuan-25-02-2022_17h00p16.docx
DT2631-1645720512038-18106919_nguyendinhtuan-25-02-2022_17h00p16_converted(28.02.2022_09h36p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh