Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1466/KH-UBND   Ngày ky´: 08/04/2022  
  Trích yếu: V/v Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025  
Tệp đính kèm:
DT5160-1649334704544-77485345_nguyenthithanhbinh-07-04-2022_21h25p36.docx
DT5160-1649335010882-19772582_nguyenthithanhbinh-07-04-2022_21h28p27.docx
DT5160-1649334704544-77485345_nguyenthithanhbinh-07-04-2022_21h25p36_converted(08.04.2022_08h04p18)_signed.pdf
KEM KE HOACH 1466(08.04.2022_08h06p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa