Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 556/UBND-VXNV   Ngày ky´: 14/02/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước  
Tệp đính kèm:
DT1963-1644630005942-36624795.docx
DT1963-1644630005942-36624795_converted(14.02.2022_10h09p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc