Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2233/KH-UBND   Ngày ky´: 06/06/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT8544-1685611447107-05777929.docx
DT8544-1685611447107-05777929(03.06.2023_22h30p50)_signed.pdf
DT8544-1685611447117-41502003.docx(05.06.2023_09h13p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến