Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3987/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 14/09/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công văn số 5910/VPCP-NC ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
5910_VPCP-NC_08092022_3-signed.pdf
DT14239-1662974664034-64476075_vominhtam-12-09-2022_18h12p15.docx
DT14239-1662974664034-64476075_vominhtam-12-09-2022_18h12p15_converted(14.09.2022_09h16p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung