Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3160/KH-UBND   Ngày ky´: 19/07/2022  
  Trích yếu: V/v Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT11061-1658138498691-70725957_nguyenthithanhbinh-19-07-2022_14h25p23.docx
DT11061-1658138487178-71140151_nguyenthithanhbinh-19-07-2022_14h29p51.docx
DT11061-1658138487178-71140151_nguyenthithanhbinh-19-07-2022_14h29p51_converted(19.07.2022_22h41p30)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO KE HOACH SO 3160(20.07.2022_08h17p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương