Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 429/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/03/2023  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Huy Cầu (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT4252-1680147085548-07486616_vominhtam-31-03-2023_09h41p18.docx
DT4252-1680147085548-07486616_vominhtam-31-03-2023_09h41p18_converted(31.03.2023_23h08p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh