Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 327/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/03/2023  
  Trích yếu: Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án quản lý, khai thác các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2558-1677229267550-18447146.doc
DT2558-1677229267550-18447146(15.03.2023_14h09p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung