Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1363/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/10/2023  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của ông Dương Tấn Đức (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT15822-1696518635304-71532717_vominhtam-11-10-2023_14h03p20.docx
DT15822-1696518635304-71532717_vominhtam-11-10-2023_14h03p20_converted(12.10.2023_07h47p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh