Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Show details for 12/04/202312/04/2023
8
Show details for 10/04/202310/04/2023
1
Show details for 09/04/202309/04/2023
4
Show details for 08/04/202308/04/2023
10
Show details for 07/04/202307/04/2023
11
Show details for 06/04/202306/04/2023
7
Show details for 05/04/202305/04/2023
8
Show details for 04/04/202304/04/2023
7
Hide details for 03/04/202303/04/2023
1244/UBND-KTTH V/v rà soát, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan về quản lý, sử dụng tài sản công
1228/UBND-TCD V/v tích cực phát động tham gia, hưởng ứng Cuộc thi chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần 3
143/QĐ-UBND V/v Tổ chức lại Bệnh viện Y dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế
1233/KH-BTC V/v Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 31 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2023), 48 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2023) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)
1234/KH-BTC V/v Thông tin tuyên truyền Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 và đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”
1237/UBND-VXNV V/v tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc trên địa bàn tỉnh.
145/QĐ-UBND V/v Quyết định phê duyệt Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2
Show details for 02/04/202302/04/2023
1
Show details for 01/04/202301/04/2023
1
Show details for 31/03/202331/03/2023
4
Show details for 30/03/202330/03/2023
2
Show details for 29/03/202329/03/2023
8
Show details for 28/03/202328/03/2023
3
Show details for 27/03/202327/03/2023
4
Show details for 24/03/202324/03/2023
3
Show details for 23/03/202323/03/2023
3
Show details for 22/03/202322/03/2023
4
Show details for 21/03/202321/03/2023
6
Show details for 20/03/202320/03/2023
2
Show details for 17/03/202317/03/2023
5
Show details for 16/03/202316/03/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng