Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 24/10/202224/10/2022
3
Show details for 23/10/202223/10/2022
4
Show details for 21/10/202221/10/2022
2
Show details for 20/10/202220/10/2022
3
Show details for 19/10/202219/10/2022
5
Show details for 18/10/202218/10/2022
6
Show details for 14/10/202214/10/2022
8
Show details for 13/10/202213/10/2022
6
Show details for 12/10/202212/10/2022
3
Show details for 11/10/202211/10/2022
2
Show details for 10/10/202210/10/2022
2
Show details for 09/10/202209/10/2022
7
Hide details for 07/10/202207/10/2022
4348/KH-UBND V/v Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14/CT-UBND Về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; Chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững
4351/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
4349/UBND-VXNV V/v xây dựng Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2023
4347/UBND-VXNV V/v triển khai giải pháp nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn lực con người phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài.
4366/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4369/UBND-TCDNC V/v khẩn trương chuẩn bị nội dung, tài liệu đăng ký làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường
2
Show details for 06/10/202206/10/2022
8
Show details for 03/10/202203/10/2022
3
Show details for 28/09/202228/09/2022
2
Show details for 27/09/202227/09/2022
2
Show details for 26/09/202226/09/2022
4
Show details for 25/09/202225/09/2022
1
Show details for 23/09/202223/09/2022
4
Show details for 22/09/202222/09/2022
1
Show details for 21/09/202221/09/2022
4
Show details for 20/09/202220/09/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng