Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 26/08/202326/08/2023
10
Hide details for 25/08/202325/08/2023
3558/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh
3559/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2023.
3560/UBND-VXNV V/v rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
3561/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công điện số 747/CĐ-TTg ngày 16/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
3564/UBND-VXNV V/v tăng cường thực hiện một số giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến
3566/UBND-TCD V/v khẩn trương thống kê các thủ tục hành chính có khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
3569/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3571/UBND-TCD V/v xử lý văn bản quy phạm pháp luật có quy định khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
3573/UBND-KTTH V/v xem xét tham mưu xử lý trách nhiệm tại Dự án Ninh Chữ Sailing Bay
3570/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Đề án một số cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2022 - 2026 (thay thế Kế hoạch 1294/KH-UBND)
4
Show details for 24/08/202324/08/2023
7
Show details for 23/08/202323/08/2023
5
Show details for 22/08/202322/08/2023
9
Show details for 21/08/202321/08/2023
2
Show details for 18/08/202318/08/2023
3
Show details for 17/08/202317/08/2023
3
Show details for 16/08/202316/08/2023
4
Show details for 15/08/202315/08/2023
3
Show details for 14/08/202314/08/2023
5
Show details for 12/08/202312/08/2023
3
Show details for 10/08/202310/08/2023
5
Show details for 09/08/202309/08/2023
4
Show details for 08/08/202308/08/2023
7
Show details for 07/08/202307/08/2023
1
Show details for 05/08/202305/08/2023
3
Show details for 04/08/202304/08/2023
4
Show details for 03/08/202303/08/2023
4
Show details for 02/08/202302/08/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng