Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
7
Hide details for 31/07/202331/07/2023
1016/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Cơ quan Sở Giao thông vận tải
1015/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Khoa học và Công nghệ
31/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 31/2023 (Điều chỉnh) (Từ ngày 31/7 đến ngày 05/8/2023)
421/QĐ-UBND V/v Công bố kết đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2022
43/2023/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3119/UBND-TCD V/v phát động phong trào toàn dân tự trang bị bình chữa cháy
1017/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 30/07/202330/07/2023
1013/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 27/07/202327/07/2023
3061/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, kỳ họp thứ 5, khóa VX về hoạt động chất vấn và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
1
Hide details for 25/07/202325/07/2023
42/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 24/07/202324/07/2023
984/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
3010/KH-UBND V/v Giám sát thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
986/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
987/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
5
Hide details for 21/07/202321/07/2023
41/2023/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
972/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Ngọc Mai (lần hai)
974/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Ngọc Trúc (lần hai)
407/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Cổ phần điện mặt trời Trung Nam thuê đất để xây dựng Trạm biến áp 220 kV Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam kết hợp nông nghiệp tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc
2996/UBND-TCD V/v đăng ký đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trong lĩnh vực chuyển đổi số
3
Hide details for 20/07/202320/07/2023
77/TB-UBND V/v viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023)
964/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố
965/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3
Show details for 19/07/202319/07/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng