Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 20/09/202220/09/2022
504/QĐ-UBND V/v Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
506/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4107/UBND-PVHCC V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ
4108/BCĐĐHTDTT V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ Khai mạc và Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2021-2022
6
Hide details for 19/09/202219/09/2022
4077/UBND-KTTH V/v đánh giá kết quả đầu tư các phần mềm quản lý tại các cơ quan, đơn vị trong 5 năm qua
4074/UBND-KTTH V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
4083/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030.
4082/UBND-VXNV V/v thực hiện hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1308/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2022
4086/KH-UBND V/v Kế hoạch thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - 2 xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: 2022 đến năm 2025
2
Hide details for 18/09/202218/09/2022
4069/KH-UBND V/v Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4061/KH-UBND V/v Tổ chức “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” năm 2022
2
Hide details for 17/09/202217/09/2022
4056/KH-UBND V/v Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
54/2022/QĐ-UBND V/v Quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 15/09/202215/09/2022
4024/UBND-TCDNC V/v triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
48/GPMT-UBND V/v Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Nông Trang Lâm Sơn được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Trang trại Nông trang Lâm Sơn đặt tại xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
12
Hide details for 14/09/202214/09/2022
53/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1287/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
3987/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Công văn số 5910/VPCP-NC ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủ
3991/UBND-KTTH V/v triển khai Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
1289/QĐ-UBND Về việc cho phép đổi tên Hội Vovinam Việt võ đạo tỉnh Ninh Thuận thành Liên đoàn Vovinam Việt võ đạo tỉnh Ninh Thuận và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Vovinam Việt võ đạo tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2022-2027
3999/KH-UBND V/v Phát động đợt thi đua đặc biệt “Phòng, chống dịch bệnh” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3996/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”
3995/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng