Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 24/UBND-TCD   Ngày ky´: 03/01/2024  
  Trích yếu: V/v tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản có liên quan trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT138-1704245891595-07414876_vominhtam-03-01-2024_15h55p21.doc
DT138-1704245891595-07414876_vominhtam-03-01-2024_15h55p21(03.01.2024_16h45p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy