Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Hide details for 21/09/202321/09/2023
3933/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo số 628-TB/TU ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3936/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
5
Hide details for 20/09/202320/09/2023
1221/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc
1222/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải
3913/KH-UBND V/v Tổ chức Gặp mặt kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam” 13/10 và tuyên dương doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2023
3914/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản số 4433-CV/TU
1231/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng tham gia chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
3
Hide details for 19/09/202319/09/2023
1216/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
38/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 38/2023 (Điều chỉnh) (Từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2023)
1219/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
7
Hide details for 18/09/202318/09/2023
3865/CTR-UBND V/v Chương trình thăm, tặng quà cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2023.
0/UBND-KTTH V/v Thư ngỏ kêu goi ủng hỗ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa
3868/UBND-VXNV [HỎA TÔC] vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná
3876/UBND-TCD V/v khẩn trương triển khai thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ
70/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Thuận
49/GP-UBND V/v Cấp Giấy phép môi trường cho Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Bệnh viện đa khoa tỉnh - Cơ sở 2 tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
1214/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Chung cư CC1 năm 2023.
1
Hide details for 17/09/202317/09/2023
3855/UBND-KTTH V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh
2
Hide details for 16/09/202316/09/2023
38/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 38/2023 (Từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2023)
1209/QĐ-HĐĐG V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 14/09/202314/09/2023
1205/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Yoga Ninh Thuận
68/2023/QĐ-UBND V/v Quyết định giá dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Thuận.
69/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng