Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 13/06/202213/06/2022
1
Show details for 12/06/202212/06/2022
4
Show details for 09/06/202209/06/2022
4
Show details for 08/06/202208/06/2022
6
Show details for 07/06/202207/06/2022
7
Show details for 06/06/202206/06/2022
3
Show details for 04/06/202204/06/2022
6
Show details for 03/06/202203/06/2022
1
Show details for 02/06/202202/06/2022
4
Show details for 01/06/202201/06/2022
10
Show details for 31/05/202231/05/2022
2
Show details for 30/05/202230/05/2022
1
Show details for 28/05/202228/05/2022
7
Show details for 27/05/202227/05/2022
8
Show details for 26/05/202226/05/2022
4
Show details for 25/05/202225/05/2022
4
Show details for 24/05/202224/05/2022
3
Show details for 23/05/202223/05/2022
3
Show details for 20/05/202220/05/2022
5
Show details for 19/05/202219/05/2022
7
Hide details for 18/05/202218/05/2022
2071/UBND-PVHCC V/v chấn chỉnh công tác niêm yết, công khai TTHC; việc thực hiện quy chế phối hợp giữa TTPVHCC tỉnh với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.
7/CT-UBND Về việc chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2023
2080/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTNMT ngày 18/4/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
591/QĐ-UBND Về việc miễn nhiệm Giám định viên tư pháp
590/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2085/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022
26/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩmquyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2
Show details for 17/05/202217/05/2022
3
Show details for 16/05/202216/05/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng