Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 19/03/202219/03/2022
1
Show details for 18/03/202218/03/2022
7
Show details for 17/03/202217/03/2022
4
Show details for 16/03/202216/03/2022
3
Show details for 15/03/202215/03/2022
3
Show details for 14/03/202214/03/2022
3
Show details for 13/03/202213/03/2022
3
Show details for 12/03/202212/03/2022
7
Show details for 11/03/202211/03/2022
10
Show details for 10/03/202210/03/2022
5
Show details for 09/03/202209/03/2022
5
Show details for 08/03/202208/03/2022
8
Show details for 07/03/202207/03/2022
2
Show details for 06/03/202206/03/2022
6
Show details for 04/03/202204/03/2022
2
Show details for 03/03/202203/03/2022
8
Show details for 02/03/202202/03/2022
9
Show details for 01/03/202201/03/2022
9
Show details for 28/02/202228/02/2022
4
Show details for 26/02/202226/02/2022
5
Show details for 25/02/202225/02/2022
9
Hide details for 24/02/202224/02/2022
719/UBND-KTTH V/v Triển khai Kế hoạch xây dựng báo cáo đánh giá 30 năm tái lập tỉnh
720/UBND-KTTH Về việc công tác điều hành giá năm 2022
721/KH-UBND V/v Triển khai xây dựng và thực hiện Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”
725/UBND-KTTH V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022
728/UBND-KTTH V/v triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
729/UBND-KTTH V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực Vĩnh Hy và Bãi Kinh
730/KH-UBND V/v Phát động phong trào thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
139/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng