Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 50/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/08/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13078-1661219871483-10158534.doc
DT13078-1661219871483-10158534_converted(24.08.2022_16h02p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào