Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4786/UBND-KTTH   Ngày ky´: 15/11/2023  
  Trích yếu: V/v chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.  
Tệp đính kèm:
CVUB 4786_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín