Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 722/QĐ-UBND   Ngày ky´: 01/06/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT8398-1685501148738-91658733.doc
DT8398-1685501148738-91658733_converted(01.06.2023_10h38p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn