Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4818/KH-UBND   Ngày ky´: 17/11/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18473-1700042623747-14550248.docx
DT18473-1700042623747-14550248(17.11.2023_07h58p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương