Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3608/KH-UBND   Ngày ky´: 28/08/2023  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”  
Tệp đính kèm:
DT13629-1692761822033-41600388_nguyennhungoc-23-08-2023_13h48p43.doc
DT13629-1692761822033-41600388_nguyennhungoc-23-08-2023_13h48p43_converted(28.08.2023_14h10p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý