Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3605/UBND-VXNV   Ngày ky´: 28/08/2023  
  Trích yếu: Về định hướng tuyên truyền kết quả giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương, cấp tỉnh và các địa phương  
Tệp đính kèm:
DT13850-1692950975712-27484431.pdf
DT13850-1692951014765-91514567.doc
DT13850-1692951014765-91514567_converted(28.08.2023_14h05p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc