Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 313/BC-UBND   Ngày ky´: 24/11/2022  
  Trích yếu: V/v Tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tháng 11 năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT18498-1669188060338-15229063.doc
DT18498-1669188060338-15229063_converted(24.11.2022_14h18p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc