Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 751/UBND-TCD   Ngày ky´: 04/03/2023  
  Trích yếu: V/v cảnh giác với hoạt động vay qua các ứng dụng trên mạng internet.  
Tệp đính kèm:
DT2972-1677807378741-59908036.doc
DT2972-1677807378741-59908036_converted(04.03.2023_14h32p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung