Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 47/VPUB-LCT   Ngày ky´: 22/11/2023  
  Trích yếu: V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 47/2023 (Điều chỉnh) (Từ ngày 20/11 đến ngày 25/11/2023)  
Tệp đính kèm:
DT19060-1700642166683-82450451_nguyenthithanhbinh-22-11-2023_16h39p26.docx
DT19060-1700642166683-82450451_nguyenthithanhbinh-22-11-2023_16h39p26(22.11.2023_17h04p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình