Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1731/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/11/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
Tệp đính kèm:
DT18561-1669261052677-70400311.doc
DT18561-1669261052677-70400311_converted(25.11.2022_14h33p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc