Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 750/KH-UBND   Ngày ky´: 04/03/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT2906-1677728445130-78316594.doc
DT2906-1677728445130-78316594(04.03.2023_14h29p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc