Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1579/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/11/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Tư (lần đầu).  
Tệp đính kèm:
DT18734-1700171328955-00053737_vominhtam-20-11-2023_17h44p52.doc
DT18734-1700171328955-00053737_vominhtam-20-11-2023_17h44p52_converted(21.11.2023_08h02p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh