Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 67/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/11/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại Trạm thủy văn Phước Bình, Phước Hà và Phước Hữu trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18506-1669190305891-28573868_lehuyen-25-11-2022_08h21p05.docx
DT18506-1669190305891-28573868_lehuyen-25-11-2022_08h21p05(25.11.2022_13h59p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín