Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 89/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/11/2023  
  Trích yếu: V/v Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động Quỹ khám chữa bệnh người nghèo  
Tệp đính kèm:
DT18635-1700036937544-20259744.pdf
DT18635-1700036915620-35816377_nguyendinhtuan-17-11-2023_14h50p17.doc
DT18635-1700036915620-35816377_nguyendinhtuan-17-11-2023_14h50p17(20.11.2023_15h55p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc