Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 38/VPUB-LCT   Ngày ky´: 10/09/2022  
  Trích yếu: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 37/2022 (Từ ngày 12/9 đến ngày 16/9/2022)  
Tệp đính kèm:
DT14130-1662720775815-45120530_nguyenthithanhbinh-09-09-2022_21h35p15.docx
DT14130-1662720775815-45120530_nguyenthithanhbinh-09-09-2022_21h35p15_converted(10.09.2022_21h21p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình