Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 69/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/09/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14782-1694571235629-79271930.doc
DT14782-1694571235650-43182684.doc
DT14782-1694571235629-79271930_converted(14.09.2023_15h30p52)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO(14.09.2023_16h00p14)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc