Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 513/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/09/2023  
  Trích yếu: Về việc bãi bỏ một số điều của Quy định phối hợp thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết thủ tục cấp điện từ lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14664-1694425115396-08625070.doc
DT14664-1694425115396-08625070_converted(12.09.2023_15h48p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam