Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 636/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/11/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Mỹ Sơn  
Tệp đính kèm:
DT18643-1669341525267-64604924.doc
DT18643-1669341525286-57259253.docx
DT18643-1669341525267-64604924_converted(25.11.2022_15h40p31)_signed.pdf
DT18643-1669341525286-57259253_converted(25.11.2022_15h44p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam