Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 88/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/11/2023  
  Trích yếu: (HỎA TỐC) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18862-1700450038639-44540600.doc
DT18862-1700450038639-44540600_converted(20.11.2023_14h00p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc