Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1197/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/09/2023  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Minh Toàn (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT14580-1694334176205-06474716.doc
DT14580-1694334176205-06474716_converted(12.09.2023_15h45p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh