Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 81/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/11/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18072-1699330068148-86254016_syson-08-11-2023_10h50p01.doc
DT18072-1699330068148-86254016_syson-08-11-2023_10h50p01_converted(08.11.2023_21h24p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc