Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4077/UBND-KTTH   Ngày ky´: 19/09/2022  
  Trích yếu: V/v đánh giá kết quả đầu tư các phần mềm quản lý tại các cơ quan, đơn vị trong 5 năm qua  
Tệp đính kèm:
DT14352-1663404692304-29532648_nnminh-18-09-2022_17h44p24.doc
DT14352-1663404692304-29532648_nnminh-18-09-2022_17h44p24_converted(19.09.2022_10h27p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh