Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3804/UBND-TCD   Ngày ky´: 12/09/2023  
  Trích yếu: V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT14698-1694484477515-46180476_vominhtam-12-09-2023_11h05p40.docx
DT14698-1694484477515-46180476_vominhtam-12-09-2023_11h05p40_converted(12.09.2023_15h52p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung