Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1719/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/11/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.  
Tệp đính kèm:
DT18184-1669107566896-57079639_nguyendinhtuan-23-11-2022_16h26p12.doc
DT18184-1669107566896-57079639_nguyendinhtuan-23-11-2022_16h26p12_converted(24.11.2022_14h51p43)_signed.pdf
DT18184-1669107566909-36169029(24.11.2022_15h27p45)_signed.pdf
DT18184-1669107566938-25243584(24.11.2022_16h24p59)_signed.pdf
DT18184-1669107566971-68852194(24.11.2022_16h25p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh