Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 90/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/11/2023  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 103/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18534-1700118049159-88372425_nguyenthanhhao-16-11-2023_15h27p43.doc
DT18534-1699934691596-11408820_nguyenthanhhao-16-11-2023_15h32p01.xls
DT18534-1700118049159-88372425_nguyenthanhhao-16-11-2023_15h27p43_converted(20.11.2023_16h08p45)_signed.pdf
DT18534-1699934691596-11408820_nguyenthanhhao-16-11-2023_15h32p01(20.11.2023_16h44p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam