Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1259/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/09/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Võ Tấn Hiền (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT14110-1662711695060-94463059_vominhtam-10-09-2022_08h54p21.doc
DT14110-1662711695060-94463059_vominhtam-10-09-2022_08h54p21(10.09.2022_22h01p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh